Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Kalkulator oprawy szytej dowodowo (paszportowo) w okładce miękkiej i twardej z zaokrąglonymi narożnikami.

Parametry główne
Blok
Okładka
Wykończenie
cena jednostkowa netto
wartość zamówienia netto