Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby
Spółka JAVRO 2 Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 polegający na wdrożeniu innowacyjnej technologii produkcji opraw złożonych.


 
Celem strategicznym projektu jest rozwój firmy poprzez wprowadzenie innowacji procesowej w zakresie produkcji opraw złożonych.

 
Wartość projektu: 2 004 900,00 PLN.
Dofinansowanie projektu: 733 500,00 PLN.